سامانه جامع اطلاعات مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری خراسان رضوی
دفترکل :
شماره ملی :
تلفن همراه :
تلفن ثابت :

مشترکین معزز صندوق بازنشستگی کشوری استان خراسان رضوی
با سلام و احترام
نظر به لزوم سنجش میزان تمایل به مشارکت در فعالیت های رفاهی ، اجتماعی ، ورزشی و غیره شما بزرگواران ، خواهشمند است با تکمیل هر چه جامع تر این سامانه و اطلاع رسانی به سایر عزیزان ذیربط، این حوزه را حمایت فرمائید.
با تشکر
صندوق بازنشستگی کشوری-مدیریت خراسان رضوی