فراخوان جذب نیروی انسانی
نگهبانی خانه های امید بازنشستگان کشوری مشهد و سبزوار

مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری در استان خراسان رضوی در نظر دارد از بین داوطلبان واجد شرایط مرد نسبت به جذب و به کارگیری 3 نفر نگهبان جهت خدمت در خانه امید بازنشستگان شهرستان های مشهد و سبزوار اقدام نماید . متقاضیان پس از مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی به شرح ذیل و واجد شرایط بودن ، می توانند از تاریخ 19 مرداد ماه 1398 لغایت 29 مرداد ماه 1398 با مراجعه به پایگاه اینترنتی پایش استان خراسان رضوی به نشانی www.cspf-kh.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .
بدیهیست ثبت نام در این سامانه هیچ حقی را برای ثبت نام کننده مبنی بر استخدام ایجاد نخواهد نمود.
شرایط عمومی :
 1. اعتقاد و التزام به دین مبین اسلام و نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه.
 2. داشتن تابعیت ایران و التزام به قانون اساسی .
 3. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدّر .
 4. نداشتن سابقه محکومیت قضایی و جزایی موثّر .
 5. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی .
شرایط اختصاصی :
 1. داشتن حداقل 25 سال و حداکثر 35 سال سن . ( متولدین 1 تیر 1363 لغایت 1 تیر 1373) .
 2. داشتن حداقل مدرک دیپلم (همه رشته ها ) و حداکثر فوق دیپلم (ترجیحا رشته های گروه کاردانش) .
 3. توانایی جسمی در جهت انجام وظایف شغل مورد نیاز .
یادآوری های مهم :
 1. فرزندان بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری خراسان رضوی در اولویت می باشند .
 2. تعداد مورد نیاز عنوان شغلی نگهبان 2 نفر برای شهر مشهد و 1 نفر برای شهرستان سبزوار می باشد .
 3. داوطلبان صرفاً می بایست بومی و ساکن شهرهای فوق الذکر باشند .
 4. پذیرش نهایی ، پس از انجام مراحل قانونی و مصاحبه ، توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت خواهد پذیرفت .